California State Controller's seal

Լքված Ապրանք

Կարող էք Կալիֆորնիայի միլյոնաւոր քաղաքացիներից մին լինել, ուր նահանգը պարտական է ձեզ:

Կալիֆորնիա  նահանգը ներկայիս իր մօտ ունի մօտ 6.1 պիլիոն տոլար արժող Լքված Ապրանք՝ որոնք 17.6 միլյոն անհատների եւ կազմակերպությունների են պատկանում:

Նահանգը այս գույքերը ստանում է Լքված Գույքերի Օրենքի հիմամբ, որը պարտադրում է, որ դրամատուներին, ապահովագրության ընկերություններին, հանրային սպասարկություններին ու ծառայություններին ու այլ գործատերերին ամեն տարի նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ հղել լքված գույքերը, եթե նրանց սեփականատերերին հետ 3 տարուց ավելի կապը կտրվել է: Շատ հաճախ այնպես է լինում, որ սեփականատերը մոռանում է որ դրամ կամ ապրանք ունի մի հաստատության մոտ, կամ ալ  առանց լուր տալու այլ հասցե է փոխադրվում, իսկ եթե նույնիկս նրա նամակները ստանալու համար փոստին նոր հասցե է տալիս, ապա այդ պայմանաժամն էլ ավարտում է: Պատահում է նաև որ սեփականատերը մահանում է և ոչ ոք լուր չի ունենում նրա լքած դրամի կամ ապրանքի մասին:

Լքված Գույքերի ամենածանօթ տիպերն են.-

  • Դրամատնային հաշիվներ կամ արկղներ
  • Բաժնետոմսեր ու նրանց զանազան տեսակները (Stocks, mutual funds, bonds, and dividends)
  • Չգանձված  cashier's check-եր կամ money order-ներ
  • Խնայողական հաշիվներ (Certificates of deposit)
  • Աւարտած կամ հասունցած ապահովագրության հաշիվներ (Matured or terminated insurance policies)
  • Ժառանգություն( Estates)
  • Այլ դրամական հաշիվներ (ինչպէս օրինակ՝  Mineral interests and royalty payments, trust funds, and escrow accounts)

Լքված Գույքերի Օրենքը սահմանված էր, որպեսզի այլ կողմեր չկարողանան սեփականացնել մարդոց գույքերն ու գումարները: Օրենքը իրավունք է տալիս նահանգին՝ որ վերադարձնի ձեր գույքերը եւ գումարները, ինչպես նաև քաղաքացիներին համար ճշդում է նման հարցեր հետապնդելու մի հասցե՝ որը Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակն է և կարող է դիմումներ ընդունել ԱՄՆ-ի բոլոր նահանգներից: Ձեր ապրանքը կամ դրամը գտնելու համար: Փնտռիր Լքված Գույքերու հանրացուցակը:

* Կալիֆորնյո Լքված Գույքերու Օրէնքը նկատի չ'առներ տնային կամ հողային կալուածները: