California State Controller's seal

Thông Tin Dành Cho Người Tiêu Dùng

Cách tránh trường hợp tài sản của mình bị chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang

Các tài sản được chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang để được giữ an toàn khi một doanh nghiệp hay cơ sở tài chính mất liên lạc với chủ sở hữu. Có vài điều quý vị có thể làm để tránh trường hợp tài sản của mình bị chuyển đến chúng tôi.

Khi nhận các chi phiếu cổ tức, lãi suất, hay tiền hoàn trả, hãy đem đi đổi thành tiền càng sớm càng tốt

 • Phải đổi các ngân phiếu thu ngân trong vòng ba (3) năm kể từ ngày phát hành, hoặc nếu không phải đem lại ngân hàng để yêu cầu họ phát lại
 • Phải đổi các lệnh chuyển tiền trong vòng bảy (7) năm kể từ ngày phát hành, hoặc nếu không phải đem lại ngân hàng để yêu cầu họ phát lại

Giữ sổ sách chính xác về tất cả các tài khoản tài chính của mình, và kiểm tra lại ít nhất một năm một lần

 • Lập danh sách liệt kê tất cả các tài khoản ngân hàng, chứng khoán, quyền lợi, cổ phần, quỹ hỗ tương, hợp đồng bảo hiểm, két sắt nhỏ thuê ở ngân hàng, chủ thuê lao động, các khoản đặt cọc tiền thuê nhà và tiền tiện ích công cộng, và thông tin liên lạc với ngân hàng hay công ty tài chính của mình
 • Giữ liên lạc với các ngân hàng và công ty tài chính của mình bằng cách thông báo cho họ khi đổi địa chỉ, tên họ, hay đổi chủ sở hữu do có người quá đời hay ly dị
 • Thường xuyên kiểm tra các bản kết toán ngân hàng hoặc các thư từ khác nhận được từ những cơ sở tài chính kẻo có thông báo nào yêu cầu quý vị trả lời.
 • Trả lời các thông báo ủy quyền bỏ phiếu nhận được từ những công ty mà quý vị sở hữu cổ phần

Thực hiện giao dịch trong các tài khoản ít nhất một năm một lần

 • Bảo đảm các tài khoản ngân hàng tiếp tục được coi là tài khoản hoạt động bằng cách rút tiền, gửi tiền, hoặc liên lạc với ngân hàng bằng thư từ hay điện thư.
 • Bảo đảm các tài khoản lập theo Luật Đồng Nhất về Quà Tặng Cho Trẻ Em (Uniform Gift to Minors Act hay viết tắt là UGMA) tiếp tục được coi là tài khoản hoạt động bằng cách liên lạc với ngân hàng bằng thư từ hay điện thư.
 • Làm bản sao của tất cả các văn bản quan trọng và bảo đảm mỗi người trong gia đình biết nơi cất giữ chúng.

Cho các cơ sở tài chính của quý vị biết thông tin về người liên lạc thứ hai hoặc tên của người thụ hưởng để liên lạc

 • Thông báo cho tất cả những người đứng tên trong tài khoản biết ai là người thụ hưởng từng món tài sản của quý vị, và nhớ cập nhật thông tin này khi cần thiết.
 • Báo cho vợ/chồng, gia đình và những người thừa kế của mình biết về các tài sản tài chính của mình
 • Soạn thảo di chúc có các hướng dẫn chi tiết về cách phân chia tài sản của mình
 • Nếu quý vị là người chấp hành di chúc, người được ủy thác, hay người quản lý di sản, hãy thông báo cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chủ thuê lao động, và các cơ sở tài chính khác đang giữ tài sản của người quá cố càng sớm càng tốt

Luôn theo dõi các tài khoản của mình

 • Nếu có gì thay đổi, thí dụ như quý vị không còn nhận được chi phiếu hay bản kết toán cổ tức, hãy liên lạc với cơ sở giữ tài khoản ngay lập tức để bảo đảm rằng họ còn coi đó là tài khoản hoạt động
 • Nộp phí thuê két sắt nhỏ ở ngân hàng đúng hạn.Nếu quý vị được quyền sử dụng két sắt miễn phí cùng với tài khoản của mình, đừng quên kiểm tra két sắt ít nhất một năm một lần

Trả lời kịp thời khi nhận được thông báo về việc chuyển tài sản

 • Theo quy định luật pháp, các ngân hàng và cơ sở tài chính khác phải gởi thông báo cho chủ sở hữu của các tài khoản không hoạt động có giá trị từ $50 trở lên ít nhất sáu (6) tháng trước khi đến hạn phải báo cáo tài sản lên tiểu bang. Ngay ở đầu thông báo sẽ có câu sau: The State of California requires us to notify you that your unclaimed property may be transferred to the state if you do not contact us (Tiểu Bang California yêu cầu chúng tôi thông báo cho quý vị biết rằng tài sản vô thừa nhận của quý vị có thể phải chuyển đến tiểu bang nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi). Điều rất quan trọng là quý vị nên trả lời thông báo này sớm, nếu không tài sản của quý vị sẽ phải chuyển đi. “
 • Trước khi tài sản được chuyển đến tiểu bang, Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang cũng gởi thông báo đến chủ sở hữu của tất cả các tài sản có giá trị từ $50 trở lên để cho biết rằng tài sản của họ sẽ phải chuyển đến tiểu bang trừ phi họ liên lạc với nơi giữ tài sản trước ngày hạn nhất định. Thông báo của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang sẽ bao gồm tên doanh nghiệp giữ tài sản, thông tin liên lạc, loại và giá trị tài sản. Điều quan trọng nhất là quý vị phải liên lạc với doanh nghiệp đó trước thời hạn được nêu để tránh việc tài sản của mình phải chuyển đến tiểu bang

* Để biết thêm thông tin về Chương Trình Tài Sản Vô Thừa Nhận, xin vào xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp