California State Controller's seal

Ֆորմեր Ու Բացատրություններ

Այս Էջը Դիտել՝ 
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)Tiếng Việt (Vietnamese)한국어 (Korean)

Դուք պետք է հայցով դիմում ներկայացնեք Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակին՝ կցելով ապացույց՝ Ձեր սեփականության վերաբերյալ:

Դիմումի Հրահանգներ ու Պահանջված Փաստաթղթեր

Ձեր Դիմումի թղթածրարում պարտիք ներառել փաստաթուղթեր՝ ըստ ձեր դիմումի տեսակին՝ գույքի սեփականատեր, ժառանգորդ, կամ սեփական թե կառավարական գործակալություն: Հաճեք նայել հրահանգներին՝ ձեր դիմումի հետ ներկայացնելիք փաստաթղթերի ցուցակին համար: Երբ ամբողջացած թղթածրար մը ստանանք՝ ձեր գույքի տեղեկություններն դուրս կդրվեն մեր կայքէջից:

Հաճեք ընտրել վարի link-երից մին՝ դիմումի հրահանգները տպելու համար: Ցուցակը պարունակում է դիմումի հետ միասին հղվելիք պահանջված փաստաթղթերը:

Հարցաթերթիկներ՝

Պարտադիր կիրառման պահանջները

Լքված Գույքի Վերստացման Դիմումի Ֆորմ

Եթե ձեր գույքի որոնումն յաջող է, գույքի ID համարը կհայտնվի որոնման արդյունքների էջի վրա՝ Ձեր անունի և հասցեյի կից: Սեղմեք գույքի ID համարը, Սա Ձեզ տանելու է գույքի հատուկների էջը, ուր պիտի գտնեք դիմումի ապահովման ֆորմը որ կարող էք տպել: Վստահ լինեք հետեվիլ ֆորմի ցուցմունքներին:

Ձեր ստորագրությունը պիտի վավերացվի Նոտարի կողմից՝ եթէ դիմումի գումարը 1000 տոլար կամ ավելի է:Դրամատնային արկղների ու Securities-ի բոլոր դիմումների ստորագրություններն պարտին նոտարի կողմից վավերացված լինել:

Մահացածի Ժառանգորդի Համար

Հաստատում՝ Ըստ Ժառանգության Օրենք 13101-ի

.pdf

Ժառանգորդների Ցուցակ

.pdf

Safe Deposit

Safe Deposit Box Property Release Form

.pdf

Այլեվայլ

Գոյքի փոխանցման ֆորմը

.pdf