California State Controller's seal

Patakaran sa Paggamit

Basahin ang pahinang ito sa:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Tiếng Việt (Vietnamese)한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Pagkakagamit / Pahina ng Tulong

Ang website ng Estado ng California ay naitatag sa pagsunod ng California Government Code 11135 (Kodigo ng Pamahalaan ng California Blg. 11135), na matatagpuan sa Seksyon D ng Kodigo ng Pamahalaan ng California. Ipinag-uutos ng Ang Kodigo 11135 na ang lahat ng elektronik at impormasyong pangteknolohiya na nalikha o nabili ng Pamahalaan ng Estado ng California ay madaling makuha ng mga taong may kapansanan. May mga iba’t ibang uri ng pisikal na kapansanan na makakaapekto sa pagkikipag-ugnayan ng gumagamit sa web. Pagkawala ng paningin, pandinig, limitadong kakayahan sa paggalaw ng kamay, at mga cognitive disability ay mga halimbawa ng mga may iba’t-ibang kaparaanan upang maayos na makuha ang elektronik na impormasyon. Ang aming layunin ay makapagbigay na magandang karanasan sa web para sa lahat ng mga bisita.

Matatagpuan ninyo sa ibaba ang listahan ng mga ilang teknolohiyang solusyon na aming isinama sa aming website upang mas madaling magpalipat-lipat, mabilis na pag-load at madaling gamitin ang aming website. Upang mas mapadali pa ang paggamit at pagbasa ng site na ito, tulad ng pagpapalaki ng sukat ng letra, mangyaring pag-aralan kung paano sa seksyon sa ibaba i-customize ang iyong browser.

Mga Madaliang Link

Anong Nagpapadali ng Paggamit ng Aming Website?

 • Malinis, Simple, at Di-Nagbabago
  Ang aming website ay gumagamit ng simpleng disenyo ng impormasyon na may pare-parehong pamamaraan ng pagpapalipat-lipat o nabigasyon at maaasahang pamagat o heading sa kabuuan nito. Ang layout ng nilalaman at grapikong disenyo ay magkakapareho sa bawat pahina.
 • “Lumaktaw Sa:" Menu
  Ang“Lumaktaw sa” na nabigasyon ay makikita sa itaas ng bawat pahina. Sa pamamagitan nito nakakapaglaktaw ang gumagamit sa lugar ng nilalaman, sa pahina ng paggamit, o footer, at lumaktaw sa nabigasyon at mga ibang elemento ng header, na nauulit sa bawat pahina.
 • Ang Nabigasyon o Paglilipat-lipat
  Ang pangunahing Nabigasyon, na makikita lamang sa ibaba ng banner ng pamagat (Logo ng California at banner ng pagkakakilanlan), ay gumagamit ng mga listahan. Ang mga listahan ang nagpapadaling mabasa ng nagbabasa ang screen upang sadyang mabasa pababa nang hindi na kailangang paghiwalayin sa pamamagitan ng mga di-kinakailangang kodigo. Sa pamamagitan rin ng mga listahan ay nagagamit ng mga gumagamit ang tab key para magpalipat-lipat sa iba’t-ibang link.
 • Breadcrumb Navigation
  Ang mga Breadcrumb, na makikita sa itaas ng bawat pahina (maliban ang homepage) at sa mismong ibaba ng pangunahing navigation, ang nagpapakita sa inyo kung nasaan kayo at saan kayo nagpunta, o kung saan nakalagay ang isang partikular na file. Pinapadali ng mga Breadcrumb ang paglipat-lipat ninyo pabalik sa pinagmulang folder.
 • Mga Imahe na May Alternatibong Teksto
  Ang mga larawan at iba pang importanteng imahe sa site ay may kasamang alternatibong teksto (ang ALT tag.) Ang mga Alt tag ay naghahatid ng nakasulat na paglalarawan ng imahe, na maaaring mabasa ng bumabasa sa screen, at ito ay nakikita kapag ang mouse ay inilagay sa ibabaw ng larawan. Ito ay kapakipakinabang sa mga taong hindi pinapagana ang mga imahe sa kanilang browser, kung saan ang paglalarawan ay lilitaw sa dati kinaroroonan ng imahe.
 • Kaugnay na Laki ng Font
  Ang Kaugnay na laki ng font ay maaaring palakihin gamit ang magnification tools o sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong settings sa browser.
 • Mga Style Sheet
  Ang Cascading Style Sheet (CSS) ay ginagamit para sa layout ng nilalaman at mga grapikong elemento (kulay, estilo ng font, mga maaaring i-customize na pamagat at mga subtitle, atbp.) Ang paggamit ng CSS para sa pag-aayos ang nagpapanatiling malinis sa aming HTML, diretso, mas madaling ayusin, at mas mabilis mag-download. Ang mga style sheets ay maaaring mapalitan ng sariling style ng gumagamit.

  Upang hindi paganahin ang CSS, at makita ang nilalaman nang walang pagpo-format, i-download at i-install ang Firefox Web Developer toolbar o ang Firefox Web Developer toolbar or the Internet Explorer Developer toolbar Sa mga toolbar na ito, ang pagpapagana at hindi pagpapagana ng CSS ay simpleng click lamang, at nagbibigay pa ng maraming makakatulong na tools. Kung kayo ay gumagamit ng ibang browser, maghanap sa Internet para sa mga magagamit sa inyong partikular na browser.
 • Fluid Sizing Display
  Ang lawak ng aming pahina ay nagbabago at bumabagay sa lawak ng inyong browser. Ito ay mas napapansin kung kayo ay may malaking screen at/o gumagamit ng mataas na resolution para sa iyong monitor. Pinakamaganda ang aming website sa pinakamababang 800 x 600 pixels.
 • Pagkaka-access Gamit ang Mouse o Keyboard
  Maaari ninyong gamitin ang mouse o keyboard upang magpalipat-lipat sa aming impormasyon. Maililipat-lipat ng tab key ang cursor sa mga link.
 • Mga Access Key
  Ang mga access key ang mga shortcut sa keyboard na makakatulong sa inyong magpalipat-lipat sa loob ng site.
  • Gamitin ang "Ctrl + F" upang magamit ang search box
 • Walang Tunog, Walang Larawan, Walang Problema
  Ang nilalaman ay makikita ng walang tunog, kulay, mga script, o mga grapiko.
 • Pinahusay na Search Engine
  Ang Google search engine ay nagbibigay ng mas maraming naaangkop na mga resulta kaysa sa nakaraang search application ng ating estado.

I-angkop ang Inyong Browser Para Maibagay sa Inyong mga Pangangailangan

Baguhin ang laki ng font

Sa karamihan ng mga browser (halimbawa: Internet Explorer, Firefox, Netscape), maaari ninyong baguhin ang sukat ng font sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:

 • I-click ang Open ng iyong browser
 • I-klik ang View na buton mula sa itaas ng menu bar
 • I-klik Text Size
 • Piliin ang inyong option

Kung ang iyong browser ay gumagamit ng ibang pagpapangalan at hindi ninyo nakikita ang path nito, pakitignan ang Help menu sa inyong browser. Ang Help menu ay karaniwang nasa huling opsyon sa itaas na menu bar, at kadalasan itong mabubuksan sa pamamagitan ng pagpindot sa keys na "Alt" + "H".

Dagdag pa rito, ang mga mas bagong bersiyon ay may magnifying tool na nagbibigay kakayahan sa inyong ilapit ang isang pahina at palitawain ang lahat ng elemento sa 150 na porsiyento, 200 porsiyento, atbp. Hanapin ang magnifying tool na may “+” na karakter. Ang icon na ito ay karaniwang makikita sa ilalim ng iyong browser sa kanan, o sa itaas, sa ibaba ng karaniwang menu tools, sa kanan. Bukod dito, ang keyboard shortcut upang magamit ang tool na ito ay: "Ctrl" + "Shift" + "+" upang palakihin, at "Ctrl" + "Shift" + "-" upang paliitin.

Mga Shortcut

 • Keyboard shortcuts: Ito ang listahan ng mga pinakaraniwang shortcut ng keyboard sa Firefox, at ang katumbas sa Internet Explorer at Opera (mula sa website ng Firefox).
 • Mouse shortcuts: Ito ang listahan ng mga pinakaraniwang shortcut ng mouse sa Firefox, at ang katumbas sa Internet Explorer at Opera. Ang mga shortcut ay para sa Windows, ngunit karamihan sa mga shortcut ng Firefox ay dapat gumana rin sa Linux (mula sa website ng Firefox).
 • Internet Explorer keyboard shortcuts

Mga Add-on

 • Firefox accessibility extension 1.01 (browser toolbar): Ang Mozilla/Firefox Accessibility Extention ang nagpapadali sa mga taong may kapansanan na makita o magpalipat-lipat sa nilalaman ng web. Maaaring gamitin ng mga developer ang toolbar upang tignan ang kanilang structural markup upang matiyak na nagtugma ang laman ng pahina.
 • List of popular Firefox add-ons
 • Firefox web developer toolbar Binibigyan kayo ng kakayahan nito para paganahin o isara ang CSS, huwag paganahin ang javascript at mga imahe, makita ang source code, atbp.
 • Internet Explorer developer toolbar: Para huwag paganahin ang lahat ng CSS at mga imahe, baguhin ang laki ng window, atbp.
 • Pagpapadali sa paggamit ng Internet Explorer:
 • Internet Explorer accessibility options(mula sa Microsoft.com) – Nagbibigay ang Internet Explorer ng maraming opsyon ng magagamit upang matulungang mapadali ang pagbabasa at mas maayos na paggamit sa tulong ng teknolohiya. Ang IE na link sa itaas ay nagbibigay ng mga kasagutan sa mga ilang karaniwang katanungan tungkol sa mga opsyong magagamit sa Internet Explorer:
  • Maaari ko bang gamitin ang keyboard upang mag-surf sa web?
  • Maaari ko bang mababago ang sukat ng font, pagkaka-format at mga kulay ng screen?
  • Paano ko mapapaganda ang paggana ng IE sa aking screen reader o sa voice recognition na software?
  • Paano ko mapapaganda ang pagkakasulat kapag nagpi-print ako ng mga pahinang galing sa web?

Pagbago ng CSS

 • Sa ibaba ay ang mga bawat hakbang ng pagbago ng style sheet file sa Internet Explorer. Para sa ibang mga browser mangyaring tingnan ang menu ng Help.
  • I-klik ang Tools mula sa itaas na menu bar
  • Piliin ang Internet Options
  • Piliin ang General Tab (unang tab)
  • I-klik ang buton ng Accessibility (sa ibabang parte, Appearance)
  • I-klik ang mga checkbox upang balewalahin ang lahat ng kulay at estilo ng font at mga laki at/o
  • I-klik sa checkbox ng:"Format documents using my style sheet"
  • Mag-browse sa iyong personal na style sheet at
  • I-klik ang OK

Patuloy naming ina-update ang aming nilalaman at nagsusumikap na maging madali ang paggamit nito. Kung kayo ay may anumang mga katanungan o mungkahi, makipag-ugnayan sa aming Webmaster.

Hirap sa Pagkuha ng Materyal

Kung nahihirapang kayo sa pagkuha sa anumang materyal sa site na ito dahil sa isang kapansanan, makipag-ugnayan sa amin pamamagitan ng pagsulat at kami ay makikipagtulungan sa inyo upang makuha ninyo ang impormasyong inyong hinahanap. Maaari ninyong direktang ipadala ang inyong kahilingan sa aming Webmaster.